S.M.T 4.0 Package (Gói Chuyển Giao Công Nghệ Quản lý Spa 4.0) - PNP Aesthetics

Chuyển Giao Công Nghệ

S.M.T 4.0 Package (Gói Chuyển Giao Công Nghệ Quản lý Spa 4.0)

S.M.T 4.0 Package (Gói Chuyển Giao Công Nghệ Quản lý Spa 4.0)

Gói chuyển giao công nghệ quản lý là gói không thể thiếu nếu bạn muốn vận hành spa của bạn hiệu quả. Đây chính là chìa khoá của bạn để thành công trong kinh doanh spa. Những kiến thức đã được đúc kết, thực hành và đạt kết quả sẽ được chia sẻ trong gói đào tạo chuyển giao này. Kiến thức mà bạn không thể tìm thấy ở lớp học hay tài liệu nào.

Gói bao gồm:

1, Kỹ năng bán hàng chốt đơn

2, Quản lý nhân sự

3, Marketing: Phát triển thương hiệu cá nhân, FB, Titok, và các mạng xã hội khác

4, Công cụ quản lý

5, Máy móc spa và vận hành.

6, Quản lý và chăm sóc khách hàng.

Thời gian chuyển giao: 3 ngày

Phí chuyển giao: Liên Hệ

    Tư vấn gói chuyển giao công nghệ

    Ảnh form đăng ký tư vấn

      Tư vấn gói chuyển giao công nghệ